Skip to main content

Arvonnan säännöt

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

1. Arvontaan voi osallistua kuka tahansa.
2. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki osallistumislomakkeessa pyydetyt tiedot.
3. Arvontaan osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista. 
4. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä, joka on Lomakeskus Pukkila tai sen yhteistyökumppani. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista. Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi verkkosivustollaan ja Facebook-sivullaan. Ellei voittajaa tavoiteta seitsemän arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.
5. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.
6. Lomakeskus Pukkila varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan Lomakeskus Pukkilan verkkosivujen kautta. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen arvontaan osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.
7. Lomakeskus Pukkila ei vastaa mahdollisista arvontaan vaikuttavista teknisistä ongelmista tai muista olosuhteista.
8. Lomakeskus Pukkilan työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.
9. Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.